Galerija

Studijas telpas ir 64m2 plašas un sastāv no 2 savienotām telpām - rotaļu zonas un vecāku atpūtas telpas.